Anders vzw
Puntweg 30
9070 Heusden

info@andersvzw.be
www.andersvzw.be

Kwaliteitskringen voor directies.

Tijdens een tweemaandelijkse bijeenkomst  leggen we de nadruk  op wetgeving en verwachtingen van de verschillende inspectiediensten.  Er wordt vanuit verschillende invalshoeken kennis en kunde uitgewisseld.  We werken themagericht en vooral ook praktijkgericht.  Elke bijeenkomst behandelt een centraal thema.  Bij de … Continue reading

Posted in Open opleidingen | 33 Comments

Kwaliteitskringen voor hoofdverpleegkundigen

Tijdens 6 bijeenkomsten per jaar leggen we de nadruk  op het inhoudelijke aspect van diverse procedures.  Er wordt vanuit verschillende invalshoeken kennis en kunde uitgewisseld.  We werken themagericht en vooral ook praktijkgericht.  Elke bijeenkomst behandelt een centraal thema. Kwaliteitsindicatoren worden … Continue reading

Posted in Open opleidingen | 78 Comments

Kwaliteitshandboek onder de loep

Aanpassing van het kwaliteitshandboek naar aanleiding van de registratie van de kwaliteitsindicatoren. Iedere deelnemer brengt het eigen kwaliteitshandboek mee.  We nemen de procedures door en passen aan waar nodig. Doelgroep: Hoofdverpleegkundigen, kwaliteitscoördinatoren Duur: 1 dagdeel Kostprijs: 95€ excl. BTW – … Continue reading

Posted in Open opleidingen | 33 Comments

Vormingssessies coaching: medewerkers coachen en motiveren.

Als leidinggevende sta je elke dag voor de uitdaging om medewerkers te motiveren en te coachen.  Tijdens deze interactieve vormingssessies leert men aan hoe men medewerkers kan coachen op een ontwikkelingsgerichte manier. Door op een coachende wijze met elkaar om … Continue reading

Posted in Open opleidingen | 70 Comments

Anders denken rond zorg.

Als hulpverlener wordt uiteraard de nadruk gelegd op ‘zorgen voor’. Wat betekent dit eigenlijk? Wie bepaalt wat goed is voor onze bewoner/patiënt? Hoe bepalen we dat? Wat ligt aan de basis van onze manier van ‘zorgen voor’. Bepaalt ons gevoel … Continue reading

Posted in Open opleidingen | 23 Comments