Anders vzw
Puntweg 30
9070 Heusden

info@andersvzw.be
www.andersvzw.be

Werknemerstevredenheid

Ook u kan het HR-beleid van uw zorgorganisatie verder optimaliseren, maar vaak ontbreken de juiste gegevens.  Een laagdrempelige bevragingstool op maat kan u als leidinggevende heel wat inzichten geven.

Pertinente vragen die een antwoord verdienen zijn onder andere:

  • Hoe schatten mijn werknemers de kwaliteit van zorg in?
  • Zijn ze tevreden met hun job of zijn ze actief aan het solliciteren bij een andere werkgever?
  • Klopt het beeld van het zorgmanagement op de afdeling met datgene dat u ervan denkt?
  • In hoeverre zijn uw werknemers tevreden met hun loopbaanontwikkeling?

De laagdrempelige, maar wetenschappelijk gevalideerde bevragingstool  speelt in op 6 actuele aspecten van werknemerstevredenheid (demografie, kwaliteit, cliëntveiligheid compliance, relatie werk versus privé en de zorgomgeving).

Prof. dr. Peter Van Bogaert van de vakgroep verpleegkunde en vroedkunde van de Universiteit Antwerpen creëerde de tool en begeleidt het audit-proces.  Door de werknemerstevredenheidsbevraging onder te brengen in een sector breed initiatief, kunnen de kosten voor uw zorgorganisatie opmerkelijk laag worden gehouden.

Naast zorgpersoneel kan u er eveneens voor opteren om alle werknemers (ook niet-zorgpersoneel) op te nemen in de bevraging, het geheel op te splitsen per afdeling/eenheid of een benchmark met andere zorgvoorzieningen.

Alle enquêteformulieren worden geanonimiseerd verwerkt.  De leidinggevende van de zorgorganisatie krijgt telkens  een gedetailleerd verslag met de resultaten.

Indien u dat wenst, kan u ook de resultaten van uw zorgvoorziening laten opnemen in het event ZORGwerkgever dat georganiseerd wordt door ZorgAndersTv. Indien u bij de drie genomineerde voorzieningen hoort, dan maakt ZorgAndersTv kosteloos een televisiereportage over uw organisatie en dingt u mee naar de award ZORGwerkgever. Voor meer informatie, surf naar www.zorganderstv.be.

Praktische organisatie:

Na inschrijving nemen wij contact met u op voor een concrete afspraak om de tevredenheidsmeding in te plannen.

U kan als zorgorganisatie kiezen voor een bevraging op papier. Het invullen van de bevraging vraagt slechts een minimale tijdsbesteding van uw zorgequipe, maar bezorgt u maximale informatie. De resultaten worden na verwerking in een handig rapport aan u bezorgd.

Wij bieden u ook enkele opties aan, zo kan de tevredenheidsmeting ook aangepast worden aan uw wensen.

  1. Er kunnen bijvoorbeeld extra vragen opgenomen worden in de bevraging.
  2. De resultaten van de standaardbevraging worden aangeleverd in een globaal rapport per voorziening. U kan eventueel opteren om de resultaten per afdeling/leefgroep te verkrijgen.
  3. Er zijn er ook mogelijkheden tot benchmarking, wenst u uw positie te kennen ten opzichte van de andere voorzieningen in uw categorie.
  4. Tot slot kan u, naast de verpleegkundigen en zorgkundigen uit de standaardbevraging, ook al uw andere werknemers laten opnemen in de audit. (keuken, administratie, logistiek, schoonmaak,..). U krijgt dan een rapport waarbij de resultaten worden opgesplitst per functie.

 

Comments Off

Comments are closed.