Anders vzw
Puntweg 30
9070 Heusden

info@andersvzw.be
www.andersvzw.be

Werken in een multicultureel team in de zorgsector.

Doel:

Door kennis en inzicht in de gewoontes en opvattingen van collega’s uit een andere cultuur, een team van medewerkers bekomen die elkaar alleen maar versterken.

Inhoud:

In de zorgsector werkt men met mensen van verschillende culturen en doet men steeds meer beroep op buitenlandse verpleegkundigen.  We staan stil bij enkele verschillen in culturen, gewoontes, waarden en normen. Vooroordelen, stereotypen en machtsverhoudingen komen aan bod.  De invloed van een verschillende cultuur op de zorgrelatie.  Wat als er sprake is van racisme of discriminatie? Preventieve acties. Omgaan met de taalbarrière en tips bij het werken in een multicultureel team.

Doelgroep:

Alle medewerkers

Posted in Vormingen in de kijker | 38 Comments