Anders vzw
Puntweg 30
9070 Heusden

info@andersvzw.be
www.andersvzw.be

Bijscholingsmodules voor zorgkundigen

Zorgkundigen moeten jaarlijks  8 uur bijscholing volgen om hun erkenning te behouden.  Anker vzw kan daarin een positieve rol spelen.  Onderstaande vormingen, specifiek voor zorgkundigen, worden bij u in de  instelling georganiseerd en omvatten telkens een dagdeel van minimum 3 uur (max. 20 deelnemers per sessies).

Wondzorg bij ouderen

Als zorgkundige wordt men regelmatig geconfronteerd met wonden (schaafwonden, open wonden, decubitus, vochtletsels, enz).  Tijdens deze vorming gaan we dieper in op wat mag men doen, wat kan men doen, wat moet men doen en wanneer roept men de hulp in van anderen?

Toedienen van medicatie

Bewoners zijn gebaat bij een goede en kwaliteitsvolle medicatiebegeleiding.  Zorgkundigen mogen hulp bieden bij de verdeling en het innemen van geneesmiddelen.

Wat zijn de voorwaarden, hoe organiseren en waar wat zijn de aandachtpunten die cruciaal zijn bij het toedienen van medicatie.

Mondzorg bij ouderen

Tijdens deze vorming staan we stil bij het belang van  goede mondzorg.  Aandachtspunten hoe de mond proper te houden, zorg voor het kunstgebit en mondzorg bij sondevoeding.  Ook komen gevolgen van onvoldoende mondverzorging en mondaandoeningen aan bod.

Hygiënische verzorging van een stoma

Bewoners met een stoma vragen een heel specifieke zorg. Er bestaan verschillende soorten stoma’s en verschillende materialen.  Wat zijn de aandachtspunten tijdens de verzorging en hoe begin je eraan?

Voedingszorg bij ouderen

Allerhande aandachtspunten worden aangehaald tijdens het hulp bieden bij het eten en drinken.  Er word aandacht besteed aan het belang van voldoende vochtinname en wanneer men problemen dient te signaleren.  Het onderwerp ‘ondervoeding’ wordt ook aangehaald en nader toegelicht.

Decubituspreventie en bedlegerigheid

Na een opfrissing van wat decubitus is en de verschillende stadia, worden algemene richtlijnen van decubituspreventie toegelicht.  Fysiologische veranderingen en andere verwikkelingen ten gevolge van bedlegerigheid komen aan bod.

Belang van een goede lichaamshygiëne bij de bewoner

Een goede lichaamshygiëne is een must voor de bewoners.  Tijdens deze vorming komt een opfrissing van de hygiënische zorg bij de bewoner (ADL) aan bod.  Verder gaan we dieper in op aandachtspunten voor bewoners met een dysfunctie en het belang van te werken volgens het zorg -en begeleidingsplan.

Hef –en tiltechnieken

Op een ergonomische manier tewerk gaan om rug –en andere fysieke letsels te voorkomen.

Hef en tiltechnieken komen aan bod tijdens de hygiënische zorgen, het wentelen, het verplaatsen in bed, aan -en uitkleden van de bewoner enz.

Deze module komt ook voor verpleegkundigen in aanmerking.

Incontinentie

Opfrissing van de basiskennis rond incontinentie.  Wat is incontinentie, verschillende soorten, oorzaken en behandelingen.  Wat als behandeling geen oplossing biedt?  Impact van vocht op de huid en goed aangebracht incontinentiemateriaal. De psychologische beleving van de incontinente bewoner.  Tot slot staan we stil bij het belang van een goed incontinentiebeleid.

Deze module komt ook voor verpleegkundigen in aanmerking.

 

Posted in Vormingen in de kijker | 40 Comments