Anders vzw
Puntweg 30
9070 Heusden

info@andersvzw.be
www.andersvzw.be

Teamcoaching

Teamcoaching is een groepsproces waarin de uitdaging bestaat dat alle medewerkers elkaar terug kunnen waarderen voor wie ze zijn en waar men terug vlotter kan omgaan met problemen.

Soms is het moeilijk om als team in balans te blijven en geraakt een team in moeilijkheden:

 • er is te weinig gemeenschappelijke visie
 • iedereen doet zijn zin
 • er ontstaan groepjes bv. de jonge & de anciens
 • te strakke regels
 • er wordt sterk vastgehouden aan het verleden
 • we maken afspraken met elkaar, maar niemand komt ze na
 • taboes in het team
 • er wordt niet openlijk met elkaar gepraat
 • schrik om aangevallen te worden als men opkomt voor eigen mening

Het kan zinvol zijn om samen met een externe begeleider te verkennen wat er gaande is, wat het team nodig heeft, en hoe het team zijn eigen kracht kan ontdekken en waarmaken.

Als extern begeleider hebben we steeds aandacht voor de rol die de leidinggevende in dergelijke teambegeleidingstrajecten kan en wil opnemen. We ondersteunen het team én de leidinggevende.

Aanpak teamcoaching:

Na een intakegesprek identificeren we de gemeenschappelijke en individuele noden van jouw team. We vragen het engagement van je teamleden om aan gezamenlijke en inspirerende doelen te werken. Samen ontwerpen we het traject. We begeleiden het traject en helpen efficiënte teamprocessen en communicatielijnen uitbouwen.

Afhankelijk van wat het team nodig heeft, kan rond verschillende thema’s gewerkt worden:

 • Analyse van de huidige situatie door middel van  brainstormsessies aangevuld met het bepalen en stellen van concrete acties en doelen.
 • Bespreekbaar maken van wat moeilijk loopt in een team.
 • Conflicten in een team helpen oplossen.
 • Duurzaam communiceren.
 • Begeleiden van veranderingsprocessen bv. reorganisaties en fusies.

Resultaten door middel van teamcoaching:

 • Het hele team streeft naar één gemeenschappelijk doel.
 • Er is duidelijkheid over taken en verantwoordelijkheden.
 • Effectieve communicatie dankzij concrete afspraken.
 • Meningsverschillen worden uitgesproken.
 • Grotere motivatie en betrokkenheid van de teamleden.
 • Meer begrip en respect voor elkaar.
 • Beter inspelen op de sterktes van elk teamlid.
Posted in Coaching | Leave a comment

Comments are closed.